GRAFIK

Fotogravure, 35 x 50 cm, 2017.

Fotogravure, 50 x 35 cm, 2017.

Fotogravure, 50 x 35 cm, 2017.

2016.

Litografi (1) og Litografi selvpotræt (2).

Tegning, model, 2017.

Lystegninger.