SKULPTUR

Bronzeskulpturerne former jeg i voks og støber med teknikken “Cire perdue”. En støbeteknik som har været anvendt siden antikken, ordet er fransk og betyder “tabt voks”. Dette henviser til at den voks som udgør skulptur og kanaler, er indstøbt i et ildfast materiale og at voksen fjernes ved udbrænding inden bronzen støbes i formen og erstatter det hulrum i støbeformen som derved opstår. Voksen er “tabt” og en ny støbning kræver en ny voksfigur. Skulpturen skal derefter fraskæres kanaler, slibes og patineres. Se processen nederst på siden.

Fiberbeton eller Formmørtel bruger jeg til at bygge og forme skulpturer op omkring et “skelet” af træ/flamingo eller andre materialer. Det har den fordel frem for gips at det først størkner efter et døgn. Derefter kan man slibe eller påføre yderligere lag. Til slut males og patineres skulpturen.

Seneste udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad

Bronze

Højpoleret rustfri stål

Fiberbeton

Bronzeskulpturprocessen