Naturens paradigme

Paradigme betyder mønstre, system, sammenhænge, farver, form og regelmæssig struktur eller forbillede.

Se udvalgte værker nedenfor. Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. Se mine kontaktoplysninger til højre på siden.